Thức ăn dự trữ và sơn hào hải vị – Nagabe

Tên truyện: Thức ăn dự trữ và sơn hào hải vị
Tác giả: Nagabe
Dịch: Đông Vân
Clean + redraw: Megane-kun
Proof-reader + typesetter: Yoko

Truyện đã được nhóm Lovely Strange Dark đồng ý cho phép dịch và đăng tải.
Truyện được dịch phi lợi nhuận và không sử dụng cho mục đích thương mại.
Vui lòng không re-up.
Nếu yêu thích truyện hãy ủng hộ tác giả.

Hijoushoku_to_Gochisou_000b Tiếp tục đọc